صورتحساب مقدار تاریخ مشتری برچسب ها وضعیت عمل
INV-00956 459,300 تومان 99-02-04 لورم ایپسوم متن ساختگی تکنولوژی پرداخت نشده
INV-00956 125,000 تومان 99-02-05 لورم ایپسوم خودرو پرداخت شده
INV-00956 10,503,000 تومان 99-02-06 لورم ایپسوم متن ساختگی لورم ایپسوم پرداخت نشده
INV-00956 90,000 تومان 99-02-07 لورم ایپسوم لوازم الکترونیکی لورم ایپسوم متن
INV-00956 15,900 تومان 99-02-08 لورم ایپسوم متن خودرو پرداخت شده
INV-00956 115,600 تومان 99-02-09 لورم ایپسوم متن ساختگی لوازم الکترونیکی پرداخت شده
INV-00956 1,090,000 تومان 99-02-10 لورم ایپسوم متن ساختگی لورم ایپسوم پرداخت نشده
INV-00956 555,500 تومان 99-02-11 لورم ایپسوم موبایل پرداخت نشده
INV-00956 8,563,000 تومان 99-02-12 لورم ایپسوم غذا پرداخت شده
INV-00956 10,960,200 تومان 99-02-13 لورم ایپسوم متن ساختگی لورم ایپسوم لورم ایپسوم متن
INV-00956 886,900 تومان 99-02-14 اپل لوازم الکترونیکی پرداخت نشده
INV-00956 459,300 تومان 99-02-15 لورم ایپسوم متن تکنولوژی پرداخت شده

سفارشی سازی قالب

سفارشی سازی کنید و به صورت زنده مشاهده کنید.
طرح قالب

رنگ های فهرست

جمع کردن فهرست

رنگ های نوار بالایی
نکته : این گزینه تنها در حالت نوار ثابت و در هنگام اسکرول صفحه نمایش داده خواهد شد.
نوع نوار بالایی

نوع فوتر

سایه کارت

مخفی سازی دکمه اسکرول به بالا
ارتباط با ما
امروز

لورم ایپسوم متن ساختگی

7:45 ق.ظ

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

7:50 ق.ظ

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

8:01 ق.ظ