نشان های پایه

از کلاس .badge به همراه.badge-{colorName}داخل المان استفاده کنید تا نشان هایی با رنگ های متنوع بسازید.

اولیه
ثانویه
موفقیت
اطلاعات
هشدار
اخطار

نشان های روشن

از کلاس .badge-light-{colorName} به همراه .badge استفاده کنید تا نشان هایی با رنگ های روشن بسازید.

اولیه
ثانویه
موفقیت
اطلاعات
هشدار
اخطار

نشان های دارای آیکن

اولیه
ثانویه
موفقیت
اخطار
اطلاعات
هشدار

نشان های تنها دارای آیکن

افزودن .badge-icon به همراه .badge برای ایجاد نشان های فقط دارای آیکن کاربرد دارد.

سفارشی سازی قالب

سفارشی سازی کنید و به صورت زنده مشاهده کنید.
طرح قالب

رنگ های فهرست

جمع کردن فهرست

رنگ های نوار بالایی
نکته : این گزینه تنها در حالت نوار ثابت و در هنگام اسکرول صفحه نمایش داده خواهد شد.
نوع نوار بالایی

نوع فوتر

سایه کارت

مخفی سازی دکمه اسکرول به بالا
ارتباط با ما
امروز

لورم ایپسوم متن ساختگی

7:45 ق.ظ

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

7:50 ق.ظ

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

8:01 ق.ظ