دکمه های پایه

پیش فرض

بوت استرپ 6 طرح از پیش تعریف شده برای دکمه ها دارد که هرکدام کاربرد خاص خودشان را دارند.


گرد

از کلاس .round به همراه .btn استفاده کنید تا دکمه های گرد بسازید.

دکمه های دور خط دار

پیش فرض

از کلاس .btn-outline-{color} استفاده کنید تا دکمه های دورخط دار بسازید.


گرد

از کلاس .round به همراه دکمه های دورخط دار استفاده کنید تا دکمه های گرد دورخط دار بسازید.

دکمه های سایه دار

از کلاس .shadow به همراه کلاس های دکمه ها استفاده کنید تا دکمه های سایه دار بسازید.

دکمه های درخشان

از کلاس .glow به همراه کلاس های دکمه ها استفاده کنید تا دکمه های درخشان بسازید.

طرح روشن

بوت استرپ 6 طرح از پیش تعریف شده برای دکمه ها دارد که هرکدام کاربرد خاص خودشان را دارند.

دکمه های دارای آیکن

تنها آیکن

میتوانید از کلاس .btn-icon وقتی میخواهید فقط آیکن داخل دکمه داشته باشید استفاده کنید.

گروه دکمه پایه

یک سری دکمه را در یک خط با استفاده از گروه دکمه، گروه بندی کنید. یک سری دکمه دارای کلاس .btn را داخل .btn-group قرار دهید.

اندازه ها

دکمه ها

افزودن .btn-lg یا .btn-sm برای تغییر اندازه دکمه ها به بزرگ یا کوچک کاربرد دارد.

افزودن .btn-lg یا .btn-sm به همراه .btn-outline-* برای ایجاد دکمه های دورخط دار در اندازه های مختلف کاربرد دارد.


گروه های دکمه

افزودن .btn-group-lg برای اندازه بزرگ گروه دکمه کاربرد دارد.

افزودن .btn-group-sm برای اندازه کوچک گروه دکمه کاربرد دارد.

دکمه های اندازه بلوک

دکمه های به اندازه تمام عرض بلوک را میتوانید با افزودن کلاس .btn-block ایجاد کنید.

تغییر وضعیت

تغییر وضعیت تکی

دکمه های رادیویی
چک باکس

انواع عمودی

یک گروه دکمه را به صورت عمودی نمایش دهید.

نمایش عمودی با رنگ های مختلف

نمایش عمودی با دور خط

سفارشی سازی قالب

سفارشی سازی کنید و به صورت زنده مشاهده کنید.
طرح قالب

رنگ های فهرست

جمع کردن فهرست

رنگ های نوار بالایی
نکته : این گزینه تنها در حالت نوار ثابت و در هنگام اسکرول صفحه نمایش داده خواهد شد.
نوع نوار بالایی

نوع فوتر

سایه کارت

مخفی سازی دکمه اسکرول به بالا
ارتباط با ما
امروز

لورم ایپسوم متن ساختگی

7:45 ق.ظ

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

7:50 ق.ظ

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

8:01 ق.ظ