چرخنده خطی

از کلاس .spinner-border برای یک نشانگر بارگذاری ساده استفاده کنید.

در حال بارگذاری ...

چرخنده های رنگی

برای سفارشی سازی چرخنده ها با رنگ های مختلف از کلاس .text-{colorName} به همراه .spinner-border استفاده کنید.

در حال بارگذاری ...
در حال بارگذاری ...
در حال بارگذاری ...
در حال بارگذاری ...
در حال بارگذاری ...
در حال بارگذاری ...
در حال بارگذاری ...
در حال بارگذاری ...

چرخنده بزرگ شونده

از کلاس .spinner-grow برای یک چرخنده بزرگ شونده استفاده کنید.

در حال بارگذاری ...

چرخنده بزرگ شونده رنگی

برای چرخنده های بزرگ شونده رنگی از کلاس .text-{color} به همراه .spinner-grow استفاده کنید.

در حال بارگذاری ...
در حال بارگذاری ...
در حال بارگذاری ...
در حال بارگذاری ...
در حال بارگذاری ...
در حال بارگذاری ...
در حال بارگذاری ...
در حال بارگذاری ...

Flex

از ابزار Flexbox برای تعیین مکان چرخنده ها استفاده کنید. از کلاس .d-flex و .align-items-{side} استفاده کنید

در حال بارگذاری ...

Float

همچنین میتوانید از کلاس .float-{left | right} برای قرار دادن چرخنده در سمت راست یا چپ استفاده کنید.

در حال بارگذاری ...

تراز متن

همچنین میتوانید از کلاس .text-{side} به عنوان یک کلاس دربرگیرنده .spinner-borderبرای تعیین مکان چرخنده استفاده کنید.

در حال بارگذاری ...

اندازه ها

از .spinner-border-{sm/lg} و .spinner-grow-{sm/lg} برای چرخنده های کوچک یا بزرگ استفاده کنید.

در حال بارگذاری ...
در حال بارگذاری ...
در حال بارگذاری ...
در حال بارگذاری ...
در حال بارگذاری ...
در حال بارگذاری ...

دکمه ها

از .spinner-border یا .spinner-grow داخل دکمه ها برای نشان دادن یک عمل در حال انجام استفاده کنید.

سفارشی سازی قالب

سفارشی سازی کنید و به صورت زنده مشاهده کنید.
طرح قالب

رنگ های فهرست

جمع کردن فهرست

رنگ های نوار بالایی
نکته : این گزینه تنها در حالت نوار ثابت و در هنگام اسکرول صفحه نمایش داده خواهد شد.
نوع نوار بالایی

نوع فوتر

سایه کارت

مخفی سازی دکمه اسکرول به بالا
ارتباط با ما
امروز

لورم ایپسوم متن ساختگی

7:45 ق.ظ

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

7:50 ق.ظ

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

8:01 ق.ظ