مقادیر اسلایدر

دستگیره ها

تعداد دستگیره ها میتواند توسط گزینه start تنظیم شود.

Snapping بین step ها

وقتی یک اسلایدر غیر خطی تنظیم شد، گزینه snap میتواند به مقدار true تنظیم شود تا اسلایدر را مجبور به پرش در بین مقادیر مشخص شده کند.

رفتار اسلایدر

noUiSlider راه های متعددی برای رسیدگی به تعامل کاربر ارائه می دهد. بازه میتواند جا به جا شده و دستگیره ها می توانند به مکان کلیک شده حرکت کنند. همه این جلوه ها اختیاری هستند و میتوانند با افزودن کلیدواژه به گزینه behavior فعال شوند. این گزینه یک لیست از مقادیر جدا شده با "-" شامل "drag" ، "tap" ، "fixed" ، "snap" یا "none" را قبول می کند.

Tap

یک دستگیره به مکان کلیک شده حرکت میکند. یک جا به جایی روان استفاده شده است. این گزینه default است.

Drag

بازه ها را قابل جا به جایی می کند. به دو دستگیره نیاز دارد. گزینه connect باید به مقدار true تنظیم شده باشد.

Fixed dragging

وقتی که گزینه 'drag' تنظیم شده باشد، فاصله بین دستگیره ها را ثابت نگه می دارد.

Combined options

اکثر فلگ های 'behavior' می توانند ترکیب شوند.

Hover

با تنظیم این گزینه، اسلایدر رویداد های hover را هنگامی که کاربر با ماوس یا قلم روی اسلایدر هاور میکند اجرا میکند.

مقیاس ها و درجه بندی اسلایدر

این ویژگی به شما اجازه می دهد تا درجه هایی را بر روی اسلایدر ایجاد کنید. 5 گزینه میتوانند تنظیم شوند: mode برای تشخیص مکان قرار گیری درجه ها، values به عنوان گزینه اضافی برای mode، stepped برای گرد کردن مقادیر درجه ها به قدم های اسلایدر ، density برای پیش مقیاس دهی تعداد درجه ها و filter برای تغییر اندازه دستی درجه ها.

نوع range از بازه اسلایدر برای تشخیص اینکه درجات در کجا باید قرار بگیرند استفاده میکند. یک درجه برای هر درصد مشخص شده ایجاد می شود.

قدم ها

مانند range ، نوع steps از بازه اسلایدر استفاده می کند. در نوع steps یک درجه برای هر قدم ایجاد می شود. گزینه filter برای فیلتر کردن درجه های ایجاد شده استفاده می شود. فانکشن filter باید مقدار 0 (بدون مقدار), 1 (مقدار بزرگ) یا 2 (مقدار کوچک) برگرداند.

قدم های فیلتر شده

رنگ ها - دستگیره های اسلایدر

اسلایدر با رنگ پیش فرض / اولیه

اسلایدر با رنگ موفقیت

اسلایدر با رنگ اطلاعات

اسلایدر با رنگ هشدار

اسلایدر با رنگ اخطار

اسلایدر با تاریخ

تاریخ شروع:
تاریخ پایان:

اسلایدر با ورودی

اتصالات رنگی

دستگیره پیش فرض

اندازه خیلی بزرگ

اندازه بزرگ

پیش فرض

اندازه کوچک

خیلی کوچک

دستگیره تو پر

اندازه خیلی بزرگ

اندازه بزرگ

پیش فرض

اندازه کوچک

خیلی کوچک

دستگیره مربعی

اندازه خیلی بزرگ

اندازه بزرگ

پیش فرض

اندازه کوچک

خیلی کوچک

اسلایدر های عمودی

تنظیم orientation می تواند برای تنظیم اسلایدر به حالت عمودی "vertical" مورد استفاده قرار بگیرد

ابعاد را تنظیم کنید! اسلایدر های عمودی یک مقدار height ندارند، بنابراین شما باید یک مقدار مشخص کنید. میتوانید از هر واحد مورد نظر خود استفاده کنید، شامل % یا px.

اسلایدر عمودی پیش فرض

Connect to lower

Connect to upper

تولتیپ ها

جهت بالا به پایین

محدودیت

سفارشی سازی قالب

سفارشی سازی کنید و به صورت زنده مشاهده کنید.
طرح قالب

رنگ های فهرست

جمع کردن فهرست

رنگ های نوار بالایی
نکته : این گزینه تنها در حالت نوار ثابت و در هنگام اسکرول صفحه نمایش داده خواهد شد.
نوع نوار بالایی

نوع فوتر

سایه کارت

مخفی سازی دکمه اسکرول به بالا
ارتباط با ما
امروز

How can we help? 😄

7:45 ق.ظ

Hey John, I am looking for the best admin template.

Could you please help me to find it out? 🤔

7:50 ق.ظ

Stack admin is the responsive bootstrap 4 admin template.

8:01 ق.ظ