نمونه های پایه

SweetAlert همیشه خودش را در مرکز صفحه قرار می دهد و در هر حالتی چه بر روی کامپیوتر، موبایل یا تبلت به صورت عالی نمایش داده میشود. حتی همانطور که در زیر می بینید قابلیت سفارشی سازی بالایی دارد!

موقعیت

میتوانید موقعیت مکانی هشدار خود را توسط position : { top-start | top-end | bottom-start | bottom-end } در js مشخص کنید.

انیمیشن ها

از customClass برای افزودن انیمیشن به هشدار خود استفاده کنید.

انواع

نوع مودال. SweetAlert با 4 نوع در داخل خود ارائه شده است که انیمیشن آیکن مختص خود را دارند: «info» ، «success» ، «error» و «warning». شما همچنین میتوانید آن را به صورت «input» تنظیم کنید تا یک مودال محاوره ای دریافت کنید. میتواند یا در آبجکت در کلید «icon» قرار بگیرد یا به عنوان پارامتر سوم به فاکنشکن ارسال شود.

اختیارات

گزینه های تایید

متن دکمه تایید

از confirmButtonText: "Your text here!" برای تغییر متن دکمه «تایید» استفاده کنید.

رنگ دکمه تایید

از confirmButtonClass: "btn btn-{colorName}" برای تغییر رنگ دکمه «تایید» استفاده کنید.

سفارشی سازی قالب

سفارشی سازی کنید و به صورت زنده مشاهده کنید.
طرح قالب

رنگ های فهرست

جمع کردن فهرست

رنگ های نوار بالایی
نکته : این گزینه تنها در حالت نوار ثابت و در هنگام اسکرول صفحه نمایش داده خواهد شد.
نوع نوار بالایی

نوع فوتر

سایه کارت

مخفی سازی دکمه اسکرول به بالا
ارتباط با ما
امروز

How can we help? 😄

7:45 ق.ظ

Hey John, I am looking for the best admin template.

Could you please help me to find it out? 🤔

7:50 ق.ظ

Stack admin is the responsive bootstrap 4 admin template.

8:01 ق.ظ