انتخابگر تاریخ شمسی

پیاده سازی پایه نیازمند هدف قرار دادن یک input و فراخوانی انتخاب گر است.

انتخاب گر تاریخ ساده

از .shamsi-datepicker برای انتخاب گر پایه استفاده کنید.

انتخاب گر تاریخ با نمایش لیست

از .shamsi-datepicker-list برای انتخاب گر با نمایش لیست انتخاب ماه و سال استفاده کنید.

انتخاب گر تاریخ محدود

از .shamsi-datepicker-limited برای انتخاب گر محدود به 14 روز استفاده کنید.

Pick-A-Date : انتخابگر تاریخ

پیاده سازی پایه نیازمند هدف قرار دادن یک input و فراخوانی انتخاب گر است.

پیش فرض

از .pickadate برای انتخاب گر پایه Pick-A-Date استفاده کنید.

فرمت انتخاب گر تاریخ

صفتformat را برای تغییر فرمت تاریخ تنظیم کنید.

حداقل و حداکثر محدوده تاریخ

از .pickadate-limits برای محدوده حداقل و حداکثر تاریخ استفاده کنید.

ترجمه

از .pickadate-translations برای ترجمه زبان استفاده کنید.

Pick-a-date با عبارت کوتاه

از .pickadate-short-string برای نمایش نام روز ها به صورت کوتاه استفاده کنید.

تغییر روز اول هفته

از .pickadate-firstday برای تغییر روز اول هفته به دوشنبه استفاده کنید.

انتخاب ماه و سال

از .pickadate-months-year برای نمایش منوی کشویی برای انتخاب ماه و سال استفاده کنید.

روزها و هفته های غیرفعال

از .pickadate-disable برای روز ها و یا هفته های غیرفعال استفاده کنید. (مانند همه یکشنبه ها. روز اول هفته و اولین و سومین شنبه)

انتخابگر تاریخ درون خطی

Pick-A-Date : انتخابگر زمان

پیش فرض

از .pickatime برای یک انتخاب گر Pick-a-Time پایه استفاده کنید.

تغییر فرمت ها

از .pickatime-format برای تغییر فرمت های نمایش زمان استفاده کنید.

فرمت با برچسب

از .pickatime-formatlabel برای نمایش با فرمت برچسب زمان استفاده کنید.

فاصله ها

از .pickatime-intervals برای نمایش زمان های با فاصله استفاده کنید.

غیر فعال کردن مجموعه ای از زمان ها

از .pickatime-disable برای غیر فعال کردن ساعت هایی از زمان استفاده کنید.

حداقل و حداکثر بازه زمانی

از .pickatime-min-max برای زمان شروع و زمان پایان استفاده کنید.

انتخابگر بازه تاریخی بوت استرپ

Date Range Picker میتواند به هر المان صفحه متصل شود تا دو تقویم به صورت پاپ آپ برای انتخاب تاریخ، ساعت یا بازه های تاریخی از پیش تعریف شده مانند «30 روز اخیر» نمایش دهد.

پیش فرض

Date Range Picker متصل شده به یک ورودی متن. از مقداد کنونی ورودی به عنوان مقدار اولیه استفاده خواهد کرد و در صورت انتخاب تاریخ جدید، مقدار ورودی را به روز رسانی خواهد کرد.

تاریخ و زمان

Date Range Picker همچنین میتواند برای انتخاب زمان مورد استفاده قرار بگیرد. منو های کشویی ساعت، دقیقه و ثانیه (اختیاری) به تقویم ها اضافه شده اند

انتخاب گر تاریخ تکی

Date Range Picker میتواند به یک انتخابگر تاریخ تکی با تنها یک تقویم تبدیل شود.

انتخابگر زمان 24 ساعتی با ثانیه

از زمان های 24 ساعته به جای 12 ساعته استفاده کنید تا انتخابگر AM/PM نمایش داده نشود. ثانیه ها را در انتخاب گر زمان نمایش دهید.

فیلد خالی در ابتدا

تنظیم ورودی پیش فرض انتخابگر به مقدار خالی.

بازه های از پیش تعریف شده

بازه های تاریخی از پیش تعریف شده برای انتخاب کاربر تنظیم کنید.

اعمال خودکار بازه تاریخی

دکمه های اعمال و انصراف را مخفی کنید و تاریخ جدید را به صورت خودکار اعمال کنید.

محدودیت تاریخ

حداکثر فاصله بین تاریخ شروع و پایان بازه زمانی انتخاب شده.

نمایش منو های کشویی

انتخابگر های کشویی سال و ماه را در بالای تقویم ها برای پرش به ماه و سال مورد نظر نمایش دهید.

نمایش شماره های هفته

شماره های هفته محلی شده را در شروع هر هفته در تقویم ها نمایش دهید.

نمایش همیشه تقویم

به طور معمول اگر از گزینه بازه برای مشخص کردن بازه های تاریخی از پیش تعریف شده استفاده کنید، تقویم ها برای انتخاب یک تاریخ سفارشی نمایش داده نخواهند شد تا زمانی که کاربر بر روی گزینه «سفارشی» کلیک کند. زمانی که این گزینه به مقدار true تنظیم شده باشد تقویم ها همیشه برای انتخاب تاریخ سفارشی نمایش داده خواهند شد.

بومی سازی

به شما اجازه می دهد تا عبارات محلی شده برای دکمه ها و برچسب ها نمایش داده و فرمت نمایش تقویم را سفارشی سازی کنید و روز اول هفته تقویم ها را تغییر دهید.

تراز انتخاب گر

مشخص کنید که انتخاب گر در سمت چپ ، راست و یا مرکز المان متصل شده به آن نمایش داده شود.

باز کردن انتخابگر در بالا

مشخص کنید که انتخاب گر در پایین (پیشفرض) و یا بالای المان متصل شده به آن نمایش داده شود.

گزینه های کلاس دکمه

نام های کلاس های CSS که به دکمه های انتخابگر اضافه خواهند شد.

انتخابگر بازه تاریخی درون خطی

سفارشی سازی قالب

سفارشی سازی کنید و به صورت زنده مشاهده کنید.
طرح قالب

رنگ های فهرست

جمع کردن فهرست

رنگ های نوار بالایی
نکته : این گزینه تنها در حالت نوار ثابت و در هنگام اسکرول صفحه نمایش داده خواهد شد.
نوع نوار بالایی

نوع فوتر

سایه کارت

مخفی سازی دکمه اسکرول به بالا
ارتباط با ما
امروز

How can we help? 😄

7:45 ق.ظ

Hey John, I am looking for the best admin template.

Could you please help me to find it out? 🤔

7:50 ق.ظ

Stack admin is the responsive bootstrap 4 admin template.

8:01 ق.ظ