گروه های ورودی پایه

برای پیشوند گروه ورودی، تگ span با کلاس .input-group-text را قبل از <input> و برای پسوند گروه ورودی، تگ span با کلاس .input-group-text را بعد از <input> اضافه کنید.

@example.com
@
$
.00

ورودی های چندگانه

هرچند <input> های چندگانه به صورت ظاهری پشتیبانی میشوند، استایل های اعتبارسنجی تنها برای گروه های ورودی با یک <input> آماده هستند.

نام و نام خانوادگی

افزونه های چندگانه

افزونه های متعدد پشتیبانی می شوند و می توانند با نسخه های ورودی چک باکس و دکمه های رادیویی ترکیب شوند.

$ 0.00
$ 0.00

گروه های ورودی با چک باکس ها و دکمه های رادیویی

گروه های ورودی میتوانند با چک باکس ها و دکمه های رادیویی نیز استفاده شوند. برای این منظور کد های مورد نیاز برای کلاس .checkbox و .radio را اضافه کنید.

گروه های ورودی با اندازه های مختلف

کلاس .input-group-{lg/sm} را به .input-group برای پسوند/پیشوند بزرگ/کوچک اضافه کنید.

@
@example.com

گروه های ورودی با دکمه ها

span با کلاس .input-group-btn اضافه کرده و داخلش دکمه قبل یا بعد از <input> اضافه کنید.

گروه های ورودی با منوی کشویی

برای گروه ورودی با منوی کشویی ، <button> به همراه کلاس .dropdown-toggle اضافه کرده و dropdown-menu را بعد از آن اضافه کنید.

ورودی فایل سفارشی

آپلود
آپلود

سفارشی سازی قالب

سفارشی سازی کنید و به صورت زنده مشاهده کنید.
طرح قالب

رنگ های فهرست

جمع کردن فهرست

رنگ های نوار بالایی
نکته : این گزینه تنها در حالت نوار ثابت و در هنگام اسکرول صفحه نمایش داده خواهد شد.
نوع نوار بالایی

نوع فوتر

سایه کارت

مخفی سازی دکمه اسکرول به بالا
ارتباط با ما
امروز

How can we help? 😄

7:45 ق.ظ

Hey John, I am looking for the best admin template.

Could you please help me to find it out? 🤔

7:50 ق.ظ

Stack admin is the responsive bootstrap 4 admin template.

8:01 ق.ظ