ورودی های پایه

مثال: someone@example.com

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

info@example.com

سبک های ورودی

برای تنظیم گوشه های گرد برای ورودی از کلاس .round استفاده کنید و برای تنظیم گوشه های تیز برای ورودی از کلاس .square به همراه .form-control استفاده کنید.

ورودی افقی

برای قرار دادن برچسب در در مرکز form-control از کلاس .col-form-label به همراه <label> استفاده کنید. این کلاس پیش فرض بوت استرپ است.

ورودی فایل

ورودی با برچسب شناور

برای ورودی های با برچسب شناور میبایست از کلاس .form-label-group استفاده کنید. صفت disabled را برای ورودی های غیر فعال اضافه کنید.

ورودی دارای آیکن

برای ورودی های دارای آیکن از کلاس .position-relative به همراه .form-group استفاده کرده و از کلاس .has-icon-left برای قرار دادن آیکن در سمت راست استفاده کنید.

آیکن راست
آیکن چپ

اندازه های ورودی

برای ورودی های با اندازه های مختلف از کلاس های .form-control-lg و .form-control-sm برای ورودی های بزرگ و کوچک استفاده کنید.

بزرگ
پیش فرض
کوچک

وضعیت های اعتبارسنجی ورودی

شما میتوانید فیلد های فرم نامعتبر و معتبر را با استفاده از .is-invalid و .is-validمشخص کنید. توجه داشته باشید که همچنین .invalid-feedback به همراه این کلاس ها پشتیبانی می شود.

این وضعیت معتبر است.
این وضعیت نامعتبر است.

وضعیت های اعتبارسنجی ورودی با تولتیپ

از .needs-validation به همراه <form> برای اعتبارسنجی ورودی ها استفاده کنید. برای نشان دادن وضعیت های اعتبارسنجی با تولتیپ ها کلاس های .{valid/invalid}-feedback را با .{valid/invalid}-tooltip جایگزین کنید تا بازخورد اعتبارسنجی را در یک تولتیپ زیبا نمایش دهید.

صحیح است!
صحیح است!
لطفا یک شهر معتبر وارد نمایید.

سفارشی سازی قالب

سفارشی سازی کنید و به صورت زنده مشاهده کنید.
طرح قالب

رنگ های فهرست

جمع کردن فهرست

رنگ های نوار بالایی
نکته : این گزینه تنها در حالت نوار ثابت و در هنگام اسکرول صفحه نمایش داده خواهد شد.
نوع نوار بالایی

نوع فوتر

سایه کارت

مخفی سازی دکمه اسکرول به بالا
ارتباط با ما
امروز

لورم ایپسوم متن ساختگی

7:45 ق.ظ

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

7:50 ق.ظ

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

8:01 ق.ظ