ویرایشگر Snow

Snow یک قالب تمیز و فلت نوار ابزار می باشد.

ویرایشگر متن پرقدرت Quill


Quill یک ویرایشگر WYSIWYG رایگان و متن باز است که برای وب مدرن ساخته شده است. با معماری ماژولار و API رسای آن، کاملا قابل سفارشی سازی برای سازگاری با هر نیازی می باشد.شروع به کار آسان است


// <link href="https://cdn.quilljs.com/1.0.5/quill.snow.css" rel="stylesheet">
// <script src="https://cdn.quilljs.com/1.0.5/quill.min.js" type="text/javascript"></script>
var quill = new Quill('#editor', {
	modules: {
		toolbar: '#toolbar'
	},
	theme: 'snow'
});
// Open your browser's developer console to try out the API!
					 ساخته شده با

  


ویرایشگر حبابی

Bubble یک قالب ساده بر پایه تولتیپ است. بر روی متن دوبار کلیک کنید، بایستی حبابی با نوار ابزار برای ویرایش مشاهده کنید.

ویرایشگر متن پرقدرت Quill


Quill یک ویرایشگر WYSIWYG رایگان و متن باز است که برای وب مدرن ساخته شده است. با معماری ماژولار و API رسای آن، کاملا قابل سفارشی سازی برای سازگاری با هر نیازی می باشد.شروع به کار آسان است// <link href="https://cdn.quilljs.com/1.3.6/quill.snow.css" rel="stylesheet">
// <script src="https://cdn.quilljs.com/1.3.6/quill.min.js" type="text/javascript"></script>
var quill = new Quill('#editor', {
  modules: {
    toolbar: '#toolbar'
  },
  theme: 'snow'
});
// Open your browser's developer console to try out the API!

           ساخته شده با

  


ویرایشگر کامل

By default all formats are enabled and allowed to exist within a Quill editor and can be configured with the formats option. This is separate from adding a control in the Toolbar. For example, you can configure Quill to allow bolded content to be pasted into an editor that has no bold button in the toolbar.

ویرایشگر متن پرقدرت Quill


Quill یک ویرایشگر WYSIWYG رایگان و متن باز است که برای وب مدرن ساخته شده است. با معماری ماژولار و API رسای آن، کاملا قابل سفارشی سازی برای سازگاری با هر نیازی می باشد.شروع به کار آسان است


// <link href="https://cdn.quilljs.com/1.0.5/quill.snow.css" rel="stylesheet">
// <script src="https://cdn.quilljs.com/1.0.5/quill.min.js" type="text/javascript"></script>
var quill = new Quill('#editor', {
	modules: {
		toolbar: '#toolbar'
	},
	theme: 'snow'
});
// Open your browser's developer console to try out the API!
					 ساخته شده با

  


سفارشی سازی قالب

سفارشی سازی کنید و به صورت زنده مشاهده کنید.
طرح قالب

رنگ های فهرست

جمع کردن فهرست

رنگ های نوار بالایی
نکته : این گزینه تنها در حالت نوار ثابت و در هنگام اسکرول صفحه نمایش داده خواهد شد.
نوع نوار بالایی

نوع فوتر

سایه کارت

مخفی سازی دکمه اسکرول به بالا
ارتباط با ما
امروز

How can we help? 😄

7:45 ق.ظ

Hey John, I am looking for the best admin template.

Could you please help me to find it out? 🤔

7:50 ق.ظ

Stack admin is the responsive bootstrap 4 admin template.

8:01 ق.ظ