دکمه های رادیویی پایه

کلاس .radio را به عنوان یک دربرگیرنده اضافه کنید و یک <label> به همراه for برای دریافت خروجی بهتر اضافه کنید.

دکمه های رادیویی سفارشی

کلاس .custom-control.custom-radio را به عنوان یک دربرگیرنده اضافه کنید و .custom-control-label را برای دریافت خروجی بهتر اضافه کنید.

دکمه های رادیویی سفارشی رنگی

برای تغییر رنگ دکمه های رادیویی سفارشی، کلاس .bg-{colorName} را به همراه .custom-control-input اضافه کنید.

دکمه های رادیویی رنگی

برای تغییر رنگ دکمه های رادیویی از کلاس radio-{colorName} برای primary, secondary, success, danger, info, warning استفاده کنید.

درخشش دکمه های رادیویی

از کلاس .radio-glow به همراه .radio.radio-{colorName} برای جلوه درخشش دکمه های رادیویی استفاده کنید. رنگ درخشش بر اساس رنگ استفاده شده برای دکمه رادیویی خواهد بود.

سایه دکمه های رادیویی

از کلاس .radio-shadow به همراه .radio برای جلوه سایه بر روی دکمه های رادیویی استفاده کنید.

اندازه های دکمه های رادیویی

برای افزودن دکمه های رادیویی با اندازه های مختلف، ما کلاس .radio-sm را برای دکمه های رادیویی کوچک داریم. آن را به همراه .radio اضافه کنید.

سفارشی سازی قالب

سفارشی سازی کنید و به صورت زنده مشاهده کنید.
طرح قالب

رنگ های فهرست

جمع کردن فهرست

رنگ های نوار بالایی
نکته : این گزینه تنها در حالت نوار ثابت و در هنگام اسکرول صفحه نمایش داده خواهد شد.
نوع نوار بالایی

نوع فوتر

سایه کارت

مخفی سازی دکمه اسکرول به بالا
ارتباط با ما
امروز

لورم ایپسوم متن ساختگی

7:45 ق.ظ

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

7:50 ق.ظ

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

8:01 ق.ظ