سوییچ پایه

سوییچ فعال
سوییچ غیرفعال
سوییچ فعال Disabled
سوییچ غیرفعال Disabled

سوییچ درخشان

از کلاس .custom-switch-glow به همراه .custom-switch برای جلوه درخشش سوییچ ها استفاده کنید. رنگ درخشش بر اساس رنگ استفاده شده برای سوییچ خواهد بود.

سوییچ با سایه

از کلاس .custom-switch-shadow به همراه .custom-switch برای جلوه سایه بر روی سوییچ ها استفاده کنید.

رنگ ها

از کلاس .custom-switch-{colorName} به همراه .custom-switch برای تغییر رنگ سوییچ استفاده کنید.

اولیه

موفقیت

اخطار

اطلاعات

هشدار

تیره

آیکن‌ها

از کلاس .switch-icon-left و .switch-icon-right داخل .custom-control-label برای ایجاد یک سوییچ با آیکن استفاده کنید.

اولیه

موفقیت

اخطار

اطلاعات

هشدار

ثانویه

سفارشی سازی قالب

سفارشی سازی کنید و به صورت زنده مشاهده کنید.
طرح قالب

رنگ های فهرست

جمع کردن فهرست

رنگ های نوار بالایی
نکته : این گزینه تنها در حالت نوار ثابت و در هنگام اسکرول صفحه نمایش داده خواهد شد.
نوع نوار بالایی

نوع فوتر

سایه کارت

مخفی سازی دکمه اسکرول به بالا
ارتباط با ما
امروز

لورم ایپسوم متن ساختگی

7:45 ق.ظ

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

7:50 ق.ظ

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

8:01 ق.ظ