پیش فرض

برای افزودن یک ناحیه متنی ما کامپوننت textarea را داریم.

ورودی افقی

برای قرار دادن برچسب در در مرکز form-control از کلاس .col-form-label به همراه <label> استفاده کنید. این کلاس پیش فرض بوت استرپ است.

برچسب شناور

از .form-label-group برای افزودن یک برچسب شناور برای ناحیه متنی استفاده کنید.

شمارنده

مواقعی وجود دارند که میخواهید کاربر تعداد مشخصی از حروف را وارد کند. برای این حالت ما شمارنده حروف را داریم، مقدارش یک عدد است که مشخص کننده حداکثر تعداد حروف قابل قبول است. از کلاس .char-textarea به همراه تگ <textarea>برای شمارش طول متن استفاده کنید.

0 / 20

سفارشی سازی قالب

سفارشی سازی کنید و به صورت زنده مشاهده کنید.
طرح قالب

رنگ های فهرست

جمع کردن فهرست

رنگ های نوار بالایی
نکته : این گزینه تنها در حالت نوار ثابت و در هنگام اسکرول صفحه نمایش داده خواهد شد.
نوع نوار بالایی

نوع فوتر

سایه کارت

مخفی سازی دکمه اسکرول به بالا
ارتباط با ما
امروز

How can we help? 😄

7:45 ق.ظ

Hey John, I am looking for the best admin template.

Could you please help me to find it out? 🤔

7:50 ق.ظ

Stack admin is the responsive bootstrap 4 admin template.

8:01 ق.ظ