توضیحات

طرح 1 ستون مناسب برای صفحات تمام عرض است. صفحاتی مانند: تماس با ما، قوانین و مقررات، سیاست حریم خصوصی و ... این طرح دارای لینک بازگشت، نوار ناوبری با گزینه های صفحه شروع و فوتر می باشد. فهرست ناوبری در این طرح نمایش داده نخواهد شد

کلاس های CSS

این جدول تمام کلاس های مرتبط با طرح 1 ستون را شامل می شود.

تمامی این گزینه ها میتوانند توسط کلاس های زیر تنظیم شوند:

کلاس ها توضیحات
.1-column شما میتوانید طرح 1 ستون را با افزودن کلاس 1-column به تگ <body> ایجاد کنید.

کدهای HTML

لطفا توجه داشته باشید که طرح 1 ستون فهرست ناوبری ندارد و گزینه بازگشت به داشبورد یا صفحه خانه را در نوار ناوبری دارد.

قالب فرست دارای صفحات شروع آماده برای استفاده می باشد. شما می توانید این طرح را مستقیما با استفاده از صفحات شروع واقع در پوشه Theme/starter-kit استفاده کنید.

    
      <!DOCTYPE html>
       <html lang="fa">
        <head></head>
        <body class="vertical-layout vertical-menu-modern 1-column navbar-sticky footer-static" data-col="1-column" data-menu="vertical-menu-modern" >

         <!-- Fixed-top-->
         <nav class="header-navbar navbar-expand-lg navbar navbar-with-menu fixed-top navbar-light navbar-shadow">
         </nav>
         <!-- End Fixed-top-->
         <!-- Begin Content-->
         <div class="app-content content">
           <div class="content-wrapper">
           </div>
         </div>
         <!-- End Content -->
         <!-- Start Footer Light -->
         <footer class="footer footer-static footer-light">
         </footer>
         <!-- End Footer light-->

        </body>
       </html>